Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Menu

Kütüphane

detay

20
15

WIPO 2015 yılının ilk 9 aylık UDRP sayılarını açıkladı

1999 yılından beri genel üst seviye alan adı uzantılarına ilişkin (gTLD) uyuşmazlıkların çözümüne ilişin UDRP (Yeknesak Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası) politikasını yöneten ve yürüten WIPO, bu hafta açıkladığı raporda ilk 9 aylık döneme ilişkin UDRP sayılarını bildirdi. Rapora göre 2015 yılındaki UDRP başvurularının % 14'ü yeni gTLD tescillerine ilişkin oldu.

Bu yılın 1 Ocak - 30 Eylül döneminde WIPO'ya 2,015 adet UDRP şikayeti yapıldı, bu sayı 2014 yılına göre % 3,9 'lik bir artış oldu.

Sözkonusu şikayetler sadece UDRP yoluyla yapılan şikayetlerdir, çünkü URS - Uniform Rapid Suspension politikası kapsamında yapılan şikayetler ABD'de yerleşik "National Arbitration Forum" tarafından değerlendiriliyor.

2014 yılında WIPO'ya 108 ülkeden yapılan UDRP şikayetlerinin % 13'ü parekende sektöründen, % 11'i banka ve finans sektöründen ve % 10'u moda sektöründen yapıldı. Şikayetleri değerlendiren 297 panelist 43 farklı ülkeden geliyor, 16 farklı dilde işlemleri yürütüyor.

Bilindiği gibi UDRP uyuşmazlık çözüm mekanizması kapsamında yapılan alan adı şikayetleri, 1) itiraza konu alan adının şikayet sahibinin markası ile aynı ya da karıştırılacak derecede benzer olması; 2) Alan adı sahibinin alan adı üzerinde geçerli bir hak ya da yasal bir çıkara sahip olmaması ve 3) Alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olması ilkelerine göre karara bağlanmaktadır.

WIPO UDRP panelleri tarafından verilen kararlar Arbitration and Mediation Center website.