Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Menu

Kütüphane

detay

20
15

UDPR & URS politikalarının Gözden Geçirilmesini öneren ICANN Ön İnceleme Raporu Kamu Kamunun Görüşüne açıldı

18-22 Ekim tarihleri arasında Dublin'de gerçekleştirilecek olan 2015 yılı 3. toplantısı öncesinde ICANN, mevcut üst düzey alan adları ve yeni gTLD'lere uygulanan UDRP ve URS politikalarını içeren RPM - Rights Protection Mekanizmalarının gözden geçirilmesi için hazırlanan Ön İnceleme Raporunu kamunun görüşüne / yorumlarına sundu. Yeni gTLD programının hayata geçirilmesi ile birlikte yeni gTLD dünyasında marka sahiplerinin karşılaşabileceği olası riskleri ve maliyetleri azaltmak için URS - Uniform Rapid Suspension Dispute Resolution Procedure, TMCH - Trademark Clearinghouse ve Sunrise dönemi kayıt önceliği ve Marka bildirim yazıları, PDDRP gibi çok sayıda hak koruma mekanizmaları (RPM - Rights protection mechanism) geliştirilmişti. ICANN GNSO konseyi Aralık 2011'de yeni gTLD'lerin tescile açılmasından 18 ay sonra ICANN personeli tarafından tüm üst seviye ve yeni gTLD alan adı uzantıları için uygulanan ve UDRP - URS ile sınırlı olmayan koruma mekanizmalarının durumuna ilişkin bir İnceleme Raporu hazırlanmasını istemişti. Bu talep doğrultusunda hazırlanan Ön İnceleme raporu Ekim 2015'te kamunun yorumuna açıldı. Ön İnceleme raporu itibarı ile ICANN mevcut ve yeni gTLD'lere ilişkin olarak, örneğin 1999 yılından beri uygulamada olan ve bugüne kadar detaylı bir şekilde incelenmeyen UDRP ve bunun gibi uyuşmazlık çözüm mekanizmalarında ve benzeri hak koruma mekanizmalarında değişiklik yapılmasına yönelik bir PDP - Politika Geliştirme süreci başlatılması konusunda kamunun fikirlerini bekliyor. Kamudan gelecek yorumlar ve GNSO konseyinin oylarına göre RPM'lerin gözden geçirilmesi için bir PDP - yani Politika Geliştirme süreci başlatılmasına karar verilecek. Bir PDP süreci yeni veya ek RPM'lerin geliştirilmesini, mevcut RPM'lerin değiştirilmesi veya başka koruma mekanizmaları ile yer değiştirmesini, değişikliklerin önerilmesini kapsayabileceği gibi, hiçbir değişikliğin veya yeniliğin yapılmamasına da karar verilebilir. Yoruma açılan rapora https://www.icann.org/public-comments/rpm-prelim-issue-2015-10-09-en linkinden ulaşabilirsiniz. Diğer yandan Dublin'de yapılacak olan ICANN toplantısı sonucunda uzun süredir tartışılmaya devam eden konular görüşülmeye devam edecek. Gündemdeki konular kısaca şöyle :


 • IANA görevlerinin transferi: ABD hükümeti ile yapılmış olan anlaşma uyarınca IANA görevlerinin ICANN'den daha geniş global bir kontrole geçirilmesi. Geçişin 2016 yınının sonuna kadar gerçekleşmesi planlanıyor. 


• WHOIS kişisel bilgilerin korunması ve sorumluluk: Kötü niyetle tescil edilen alan adları için başvuru yapanların bilgilerinin doğruluğunu sağlamak üzere kişisel verilerin kamuya açık şekilde yayınlanmasına karşın, kişisel verilerin ihlali anlamına gelecek bu yayına ilişkin tartışmalara devam edilecek.

 

• Yeni üst seviye alan adı tescilleri (gTLD) programına ilişkin son durum ve gelişmeler, UDRP / URS gibi koruma mekanizmalarının gözden geçirilmesine ilişkin Ön inceleme raporu.