Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Menu

Kütüphane

detay

20
12

ABD YENİ PATENT YASASI

Bilindiği üzere 2011 yılı Eylül ayında ABD Patent Yasasında çok önemli  değişiklikler yapılmıştır. Yapılmış olan değişiklikler kademeli olarak  yürürlüğe girecektir. Söz konusu değişikliklerin neler olduğu ve yeni  hükümlerin ABD’deki patent başvurularını nasıl etkileyeceği ve bundan  sonraki uygulamaların neler olacağı konularını tartışmak üzere, PEM  tarafından 24 Ocak 2012 Salı günü bir Seminer gerçekleştirilecektir. Seminer ABD Patent ve Marka Vekili Gökalp BAYRAMOĞLU tarafından verilecektir. Seminere Deriş Patent ve Marka Acentalığı adına Nazlı Korkut katılacaktır.