Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Menu

Kütüphane

detay

20
12

KANUN TASARISI İLE İLGİLİ TOPLANTI

Türk Patent Enstitüsü, geçmiş dönemlerde yürütmekte olduğu mevzuat çalışmalarına devam etmekte olup Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağını hazırlayarak görüşlere açılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göndermiştir.

Söz konusu taslak ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine açılmış olup taslakla ilgili özellikle akademisyen ve uygulayıcıların görüş ve önerilerini paylaşabileceği bir çalışma toplantısı düzenlenmiştir.

Çalışma toplantıları 27-28 Ocak 2012 tarihlerinde düzenlenecek olup program, 27 Ocak  tasarım ve marka mevzuatına ilişkin düzenlemelere dair yarımşar gün ve 28 Ocak Patent alanındaki düzenlemelere ilişkin olmak üzere tam gün olarak yapılmaktadır. Toplantıya Deriş Patent ve Marka Acentalığını temsilen Muhlise Aydın ve Berrin Kalenderli katılmaktadır.