Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Menu

Kütüphane

detay

20
12

162 yeni gTLD başvurusuna ICANN Devletler Danışma Komitesinden (GAC) Erken Uyarı Notu Gönderildi

ICANN altında yer alan Devletler Danışma Komitesi (GAC : Govermental Advisory Committee*) 242 yeni gTLd başvurusuna erken uyarı notu gönderdi. Doğrudan başvuru sahiplerine gönderilen erken uyarı https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee sitesinde yayınlandı. Erken uyarı notu gönderen GAC üyesi ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

Aynı gTLd başvurusu için birden fazla devletin erken uyarı notu gönderdiği başvurular bulunduğundan, toplam 162 yeni gTLD başvurusuna GAC üyesi devletler tarafından uyarı gönderildi. En fazla sayıda erken uyarı notu gönderen ülke 129 uyarı ile Avustralya oldu. Almanya 20, Fransa 19 uyarı notu gönderildi. Erken uyarıların 100’ü jenerik gTLD başvurularına karşı yapıldı.

Avustralya erken uyarı notlarını ağırlıklı olarak Amazon gibi şirketlerin .book,  .hotel, .blog gibi  jenerik ibareler için yaptıkları ve tekel hakkı oluşturulmaya çalışıldığına inandığı yeni gTLD başvurularına gönderdi.

gTLD başvurularının %  80’ninin Kuzey Amerika ve Avrupa’dan gelmiş olmasının aksine, erken uyarıların büyük bir bölümü örneğin 154’ü Asya Pasifik kıtasından gelen başvurulara karşı, 51 ‘i Avrupa kıtasından gelen başvurulara ve 30’u Afrika kıtasından gelen başvurulara yapıldı.

Toplam 76 gTLD başvurusu yapan Amazon’a sadece 27 GAC erken uyarı notu, toplam 98 gTLD başvurusu olan Google’a 5 uyarı notu, DotConnectAfrica tarafından yapılan .africa gTLD başvurusuna ise toplam 17 ülke tarafından ayrı erken uyarı notları gönderilmiştir.

En yüksek sayıda erken uyarı notu alan gTLD başvurularından biri  18 uyarı ile .hotel başvurusu oldu. Coğrafi yer adı için başvurusu yapılmadığı halde, markaya dayandırılan .patagonia uzantısına Şili ve Arjantin tarafından, .amazon uzantısı içinyapılan başvuruya da Brezilya ve Peru erken uyarı notu gönderdi.

Erken uyarı notları yeni gTLD başvuruları ile ilgili bilgi taleplerini veya başvurunun açıklamayı gerekli kılan bölümleri için talepleri kapsamaktadır. GAC erken uyarısı sadece bir not / bildirimdir. Formal bir itiraz değildir, gTLD başvurusunun otomatik olarak red edilmesine neden olmaz. Yine de böyle bir erken uyarı notunun ciddiye alınması gerekir, zira yeni gTLD başvurusuna karşı GAC görüşü verileceği ihtimalini veya sürecin sonunda itiraz edileceği ihtimalini artırmaktadır.

ICANN’in Nisan 2013’te Pekin’de yapacağı yıllık toplantısından sonra açıklanacak olan resmi GAC Görüşleri, GAC üyelerinin oybirliğini gerektirecek ve belirli bir başvurunun ICANN tarafından onaylanmaması yönünde talepler içerecek.

Kamu görüş süresinin dolmasından sonraki 60 gün içinde GAC tarafından bireysel bir başvuru ile ilgili GAC Erken uyarı notu yayınlanabileceği başvuru kılavuzunda öngörülmüştü. Erken uyarı notunun amacı, başvuru sahibine erken bir aşamada yapmış olduğu yeni gTLD başvurusunun bir veya birden fazla devlet tarafından potansiyel olarak hassas veya problemli görüldüğüne ilişkin işaret vermektir.

GAC Erken uyarı notu, GAC üyesi ülkelerden bir veya birkaç devletin bireysel bir gTLD başvurusunun örneğin ulusal yasaları çiğneme potansiyeli olması veya hassasiyet yaratacağı ihtimali bulunması nedeniyle sorunlu olduğunu GAC’a bildirmesi sonucunda oluşturulur. GAC erken uyarı notu herhangi bir nedenle hazırlanabilir. Erken uyarı notunun hazırlanması için GAC üyelerinin oybirliği aranmaz, ancak GAC Başkanı tarafından ICANN Yönetim kuruluna yazılı olarak gönderilir. Erken uyarı notunun etkili olması için gerekçenin açıkça belirtilmesi ve uyarıyı veren ülkenin adı belirtilmelidir. Bu uyarı notu ICANN tarafından başvuru sahibine gönderilir.

Erken uyarı notunu alan başvuru sahibi başvurusunu geri çekmeye karar verir ise, uyarı tarihinden itibaren 21 gün içinde geri çekme talebini sunabilir ve başvuru ücretinin % 80’ini yani 148.000.- USD  ‘lik meblağı iade alabilir. 21 günlük süreden sonra başvurunun geri çekilmesi hala mümkün olmakla birlikte, iade alınan başvuru ücretinin miktarı azalmaktadır. Başvuru sahibi başvuru sürecinin devam etmesine karar verebilir, bu durumda uyarıyı veren GAC üyesi ülkenin temsilcileri ile görüşebilir ve hassasiyete neden olan konuları çözüme kavuşturmaya çalışabilir.

Erken uyarı notlarına cevap verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Cevap verilmeyen başvuruların inceleme işlemlerine devam edilecektir. Başvuruda değişiklik yapma talebi olan başvuru sahiplerinin değişiklik taleplerini ICANN’e bildirmesi ve GAC komitesine başvuruya ilişkin öngörülen aksiyonlar ve gelişmeler hakkında cevap vermesi gerekir.

 

*ICANN tüzüğünün 11. Maddesi uyarınca Devletler Danışma Komitesi kurulmasını öngörmektedir. GAC ICANN’in faaliyetlerine ilişkin görüş vermek, ICANN’in faaliyetleri veya politikaları ile ulusal yasalar veya uluslar arası anlaşmalar ile etkileşime girdiği durumlarda ve kamu politikaları konularını etkileyebilecek ve devletleri ilgilendirebilecek konuları incelemekle görevlidir. Kamu politikaları konularındaki GAC görüşleri, ICANN’in politikalarını hazırlama ve yürütme aşamalarında dikkate alınması gereklidir. GAC ICANN’i destekleyecek etkili prosedürleri yürütmek ve devletler ile kamu yararını ilgilendiren konulara ilişkin görüş ve analizlerini kapsamlı ve süresinde vermek için çalışmaktadır.

GAC üyeleri ulusal devletler, çok uluslu devlet organizasyonları ve anlaşmalar ile kurulan örgütler, kamu mercileridir. Sözkonusu kurumlar kendilerini temsil etmek üzere bir temsilci seçerler. Temsilcinin üye devletin veya organizasyonun yönetiminde resmi bir görevli olması gereklidir. GAC’ın Türkiye dahil halihazırda 124 üyesi bulunmaktadır.