Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Menu

Kütüphane

detay

20
11

2010 yılında ticari marka başvuruları büyük oranda eski seviyesine ulaştı

Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu WIPO’dan alınan istatistiklere göre, Madrid Protokolü’ne taraf olan 85 üye devlette tevdi edilen uluslararası ticari marka başvurularının sayısı 2009 yılındaki düşüşün ardından tekrar yükselmiştir.

2010 yılında, WIPO nezdinde 39,687 başvuru tevdi edilmiştir ve bu rakam 2009 yılındaki rakamdan yüzde 13 oranında daha fazladır. Ancak 2008 yılındaki 42,075 tevdi sayısı halen geçilememiştir.

Geçen yılın başvurularının yarısından fazlası, gerek ulusal ticari marka mercileri gerekse Avrupa Birliği ticari marka ofisi OHIM yoluyla Avrupa’dan gelmiştir. Almanya, büyük başvuru sahipleri arasında ilk sırayı alırken bunu ABD ve Çin izlemektedir.

En çok başvuru yapılan üye devletlerarasındaki sıralamada Çin en başta yer almakta olup bunu AB, ABD ve Rusya takip etmektedir.