Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Menu

Kütüphane

detay

20
16

BREXIT sonrası Marka Koruması Kapsamında Karşılaşılabilecek Olası Senaryolar

23 Haziran 2016 tarihinde İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’i kapsayan Birleşik Krallık’ta (BK) gerçekleştirilen referandumda (BREXIT –“British Exit”) seçmenler, % 52 oyla Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma yönünde oy kullandı.

Referandum sonrası, BK anında AB’den ayrılmış ve mevcut ticaret anlaşmaları bir anda sona ermiş olmayacaktır. 

Öncelikle BK, AB Konseyine referandum sonucunu resmen  iletmesiyle, müzakereler başlatılacaktır. Bundan itibaren, 2009'da imzalanan Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50. Maddesi gereği, 2 yıl sürecek kapsamlı müzakerelerde 27 AB üyesi ülke ile gelecekteki ilişkiler (ticaret anlaşmaları vb..) konusunda görüşmeler yada anlaşmalar gerçekleşerek tamamlanacaktır.

Ayrılma müzakereleri bitene kadar, BK tüm hak ve sorumluluklarıyla AB üyesi olmaya devam edecek ve AB üyeliği sona erene kadar, AB kanunları BK' da yürürlükte olacaktır. Eğer iki yılda bir anlaşmaya varılmazsa BK'nın AB üyeliği sona erecek, ilişkiler Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına bağlı olarak yoluna devam edecektir.

Brexit sonrası, BK’ın AB’ den ayrılmasının Fikri Mülkiyet alanında da çok önemli etkileri olacağı kuşkusuzdur. Her ne kadar müzakere sürecinde söz konusu etkiler belirsiz olsa dahi, BK Fikri Mülkiyet Ofisi’nden yapılan açıklamalar ve varsayımları müvekkillerimizle paylaşarak olası senaryolara karşı alınacak aksiyonları bilgilerinize sunarız.

AB Markaları, AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından öngörülecek bir süreyle korunmaya devam edecektir.

BK resmen AB'den ayrıldığında, resmi ayrılma tarihine kadar olan tüm AB markalarının BK'deki korumalarının sona erme olasılığı düşük görünmektedir. Ancak BK Fikri Mülkiyet Ofisi ve AB Fikri Mülkiyet Ofisi ile yapılacak görüşmeler sırasında, halihazırda AB Markası olarak tescilli markalar korumalarının BK nezdinde tescilinin/korumasının devam edebilmesi için ayrıca BK nezdinde uzatılması/dönüştürülmesi gerekeceği ihtimal dahilindedir. Söz konusu belirsizlik nedeniyle, halihazırda Avrupa Birliğinde tescilli markası olan marka sahiplerinin, yeni bir marka başvurusu yapmaksızın koşullar netleşinceye kadar beklemesini öneriyoruz.

Diğer yandan, halihazırda marka başvuru aşamasında olan ve Brexit sonrası tescile bağlanan/bağlanacak olan AB markalarının ise artık BK dahilinde geçerli olmayacağı öngörülmektedir. Bu itibarla, BK yeni bir düzenleme ile geçiş sürecinde tescile bağlanan AB markaları için de BK nezdinde ulusal tescile dönüştürme/uzatma imkanı sağlayabilir. Marka başvuru/tescil sahipleri için BK'da yeni marka başvurusu yapılması yönünde karar verilmesi ihtimali de bulunmaktadır.

Söz konusu geçiş sürecinden ve getirdiği belirsizliklerden olumsuz etkilenmemek için, özellikle Brexit döneminde AB nezdinde başvuru halindeki markalar için BK nezdinde yeniden marka başvurusu yapılmasını öneriyoruz.

Önümüzdeki iki yıllık geçiş sürecinde Avrupa Birliği ve İngiltere arasında yapılacak müzakereler sonucunda marka korumasının da dahil olduğu Fikri Mülkiyet korumasına ilişkin tüm gelişmeler takip edilerek, eşzamanlı olarak müvekkillerimize bildirilecektir.