Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Menu

Kütüphane

detay

20
10

Nis Sınıflandırmasında Değişiklik

Ocak 2007 tarihli ve halen yürürlükte olan Marka Tescil Başvurularına ait Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’de 06, 07, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 30, 35, 43 ve 44. sınıflara dahil bazı Mal ve Hizmetlere Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20 Ocak 2010 Çarşamba günü 27468 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten itibaren geçerli olan yeni Sınıflandırma listesi Sitemizin Kütüphane_Bilgi Verici Dökümanlar bölümüne aktarılmıştır.